Dziś jest 30 lipca 2014 r. imieniny obchodzą Julita, Piotr, Ludomiła, Leopold, Aldona, Zdobysława.
KontaktMapa stronyStrona główna
O gminie Aktualności Galeria Urząd Gminy Kultura Szkolnictwo Dla turysty i inwestora... Projekty unijne
Projekty unijne Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy SadowieRewitalizacja centrum miejscowości Sadowie - etap IBudowa świetlicy wiejskiej w Łężycach oraz przekształcenie...Przedszkolem czas zacząć...Równajmy szanse - program wyrównywania szans...Aktywnością sportową wspieramy nasz potencjał...Stworzenie i wyszkolenie młodzieżowej drużyny...e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa ŚwiętokrzyskiegoBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości JacentówWyposażenie świetlicy i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w SadowiuWyposażenie świetlic w miejscowościach..Indywidualizacja nauczania i wychowania...Swoje chwaląc, Sadowie poznajcie...Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rżuchów...Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Rżuchowie...e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTAktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy SadowieJadę do pracy!Aktywną integracją zmieniamy naszą przyszłośćBudowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości BogusławiceBudowa oznakowania turystycznego i miejsc widokowychUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy SadowieWolę Przedszkole!Renowacja nagrobków zabytkowego cmentarza...Budowa i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w miejscowości Zwola...Remont Świetlicy Wiejskiej w Biskupicach oraz zagospodarowanie terenu wokół...Oznakowanie turystyczno - widokowe wschodniej części Gminy Sadowie...Chcieć razem, to móc więcejBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków...Modernizacja odziałów przedszkolnych...
Spółdzielnia socjalna Organizacje pozarządowe Do pobrania Kurier Gminy Sadowie
    Lipiec 2014
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Ogłoszenie - Pomoc materialna dla uczniów


Urząd Gminy Sadowie informuje, iż do dnia 15 września 2013 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014.

Stypendium szkolne przysługuje:
•    uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (licea, szkoły zawodowe), słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Stypendium nie przysługuje studentom.

Podstawowym warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest spełnienie kryterium dochodowego w rodzinie tj. gdy dochód netto w rodzinie na jedną osobę nie przekracza 456,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony pomniejszony o:

•    miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
•    składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne
•    kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Sadowie pokój nr 5, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie od 1 do 15 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Sadowie pokój nr 5, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2013 r.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskane dochody:
•    zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
•    zaświadczenie lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
•    odcinek renty, emerytury lub wypłaty alimentów,
•    decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
•    zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
•    zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
•    zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie z pracy dorywczej,
•    zaświadczenie, oświadczenie lub decyzję Powiatowego Urzędy Pracy o prawie
i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Sadowie w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 5 lub telefonicznie (15) 86 92 436 w.36


Dodał: P.Wójtowicz dnia 05-08-2013
Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronie Gminy Sadowie zastrzeżone dla Gminy Sadowie.